อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
อบต.ในเครือข่าย
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปลัด และรองปลัด
กองสวัสดิการสังคม
ผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การให้บริการ
สถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
งานนโยบายและแผน
กฎหมายเกี่ยวกับแผน
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดืิน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
เขตการปกครอง
ประชากรในเขตพื้นที่ ปี 2552
อาชีพ/ผลิตภัณฑ์/รวมรายได้
ทรัพยากรในพื้นที่
ด้านสาธารณสุข และอื่นๆ
สัญลักษณ์ของ อบต.ชุมแสง
รายได้ของ อบต.ชุมแสง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามและประเมินผล
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การต่อต้านการทุจริต
ITA
ITA
เมนูทางขวา
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
โครงสร้างส่วนราชการ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อบจ.บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมาย
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2561
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจ
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2562
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดืิน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,299

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.