อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     เขตการปกครอง 

เขตการปกครอง
เขตการปกครอง  

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน   จำนวน   18   หมู่บ้าน  มีนายวุฒิพงศ์  นาห่อม  เป็นกำนันตำบลชุมแสง  โดยมีชื่อหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน  ดังนี้

 

ตารางที่  1.5  จำแนกหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤษภาคม  2552

 

โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,253

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.