อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองการศึกษา ศาสนาฯ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายรณฤทธิ์ จันทร์นาม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง


นางสาวภคินี ประภาวัฒนชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวจริยา หาวิรส
คนงานทั่วไป


นางวัชรี ศรีสาคำ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกุด


นางสมจิต สุดโสม
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสิงห์


นางสาวรัชฎาพร เจริญศิริ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง


นางพรพิมล โมกศรี
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวควาย


นางอรษา มริเวช
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง


นางสมหมาย ศักแสง
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระกุด


นางสาวบุษบา เจริญรัมย์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามา


นางวิไล มะโนราช
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลเสม็ด


นางสาวพัชรีพร สุขจิตต์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสิงห์


นางสาวอรพิน โพธิ์กระสัง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลเสม็ด


นางสุพัส ใชยพรม
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามา


นางศิริรัตน์ อิ่มรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวควาย


นางสาวอ่อนทิวา สำรวมจิตต์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง


นางสาวรมิดา กันมหา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง


นางสาวดุจดาว ยอดน้ำคำ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวควาย


นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมนัตย์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกุด


นางสาวพัดชา สบู่ทอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง


นางสาวสุนันทา หล่าธรรม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามา


นางสาวณัฐชา พรมนัส
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง


นางวิญญู พรมนัส
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามา


นางราจี เสร็จสิ้น
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสิงห์
โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,347

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.