อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประรายเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงร่วมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ อพปร. ร่วมบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ท้องถิ่นอำเภอสตึกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
การแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21
ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบกรณีผู้ยากไร้ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนหลักสูตรการทำขนมไทยจากสมุนไพร ณ วัดบ้านสระกุด
โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย  ประจำปี  2562  และทุกครั้ง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,290

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.