อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     ทรัพยากรในพื้นที่ 

ทรัพยากรในพื้นที่
ทรัพยากรในพื้นที่  

ด้านทรัพยากรในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

     1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

                -  ลำน้ำ ,ลำห้วย                      2              สาย

                -  บึง,หนองและอื่นๆ            40            แห่ง

 

ปัจจุบันแหล่งน้ำมีปัญหาตื้นเขิน  เก็บกักน้ำได้น้อยทำให้มีน้ำใช้เพื่อการบริโภค - อุปโภคไม่เพียงพอ

 

     2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                -  ฝายเก็บกักน้ำ                      14            แห่ง

                -  บ่อบาดาลสาธารณะ           11            แห่ง

                -  บ่อบาดาลส่วนตัว              74            แห่ง

                -  ระบบประปาหมู่บ้าน        8              แห่ง

 

     3. ข้อมูลอื่นๆ

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ

                                องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีพื้นที่ป่าเพียงเล็กน้อย  ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นตามพื้นที่นาและที่ดอนปู่ตา

 

2.  มวลชนจัดตั้ง

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น  จำนวน  300  คน

                                -  อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  จำนวน  200  คน

                                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  150 คน

 

โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,227

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.