อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางตุลารัตน์ พลขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป)


นายสมศักดิ์ เจริญรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวเกษร สีลำเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สิบเอกปรีชา ชมภูวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล


นายบรรลือ สุขยินดี
นิติกร


นางชนิษฐา พร้อมวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพร ปุจฉาธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอลงกต เทียมตรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมินตรา ศรีนนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายฉัตรชัย ผุยโพนทัน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวนาถยา สายกระสุน
ผู้ช่วยนิติกร


นายขวัญชัย โพธิมาศ
พนักงานขับรถยนต์


นายศุกรี ชึรัมย์
พนักงานขับรถยนต์


นายภาณุพงศ์ แก่นจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวมาริสา นาคศรี
คนงานทั่วไป


นายสรธร ตุ้มนอก
คนงานทั่วไป


นายพรเทพ ตุ้มนอก
คนงานทั่วไป


นายวุฒิไกร รินรัมย์
คนงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ ธรรมบูรณ์
คนงานทั่วไป


นายแหลมเพชร แสนรัง
ภารโรง
โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,400

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.