อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การต่อต้านการทุจริต
ITA


  หน้าแรก     อาชีพ/ผลิตภัณฑ์/รวมรายได้ 

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์/รวมรายได้
อาชีพ/ผลิตภัณฑ์/รวมรายได้  

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก   และประชากรที่ว่างจากการทำนามักจะประกอบอาชีพทำสวน   ทำไร่   นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายและรับราชการเป็นบางส่วน   อีกส่วนหนึ่งมีการอพยพไปทำงานที่กรุงเทพฯ  หรือในตัวเมือง

                - อาชีพรับจ้าง                                        9              เปอร์เซ็นต์

                - อาชีพเกษตรกร                                   90            เปอร์เซ็นต์

                - อาชีพค้าขายและรับราชการ                1              เปอร์เซ็นต์

ที่มา : เอกสารประกอบกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ./กชช.2  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่  27  มีนาคม  2551

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่  ดังนี้

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                1              แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก                             32            แห่ง

- ร้านค้า                                                  76            แห่ง

- ฟาร์มเห็ด                                             1              แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์        3              แห่ง

- โรงกลึง                                                1              แห่ง

- ฟาร์มหมู                                              3              แห่ง

- เสาโทรศัพท์                                        2              แห่ง

- ร้านเสริมสวย                                       2              แห่ง

 

ที่มา  :  แผนพัฒนาตำบล  3  ปี  (พ.ศ. 2552-2554)  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

โครงสร้างการบริหาร
โรงแรม/ที่พัก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,110,342

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096   Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.